Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment af tilbehør til jeres brændeovn - f.eks. brændekurve, pejsesæt og glasplader.

Skorstenshöjd

Skorstenshøjde

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungere optimalt. Hvis der ikke er "træk" nok i skorstenen, kan det resultere i røgnedslag og dårlig forbrænding. Dette har betydning både for ovnens funktion, fyringsøkonomi og miljøet.

Figur 1
Ved taghældning 0 til 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller mindst en meter fra tagfladen.

Figur 2
Ved taghældning over 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2.30 meter.

Alle nye skorstene skal minimum være 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter, fra skorstenen.

Gælder alle nye installationer fra 26.01.2015


>>Læs mere om montering af skorstene her.

Find os her

København - Århus - Odense -
Aalborg - Esbjerg - Randers
Kolding - Horsens - Vejle