Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment af tilbehør til jeres brændeovn - f.eks. brændekurve, pejsesæt og glasplader.

Varde Ovne

Korrekt placering af brændeovn

Gulvmateriale:
Hvis brændeovnen skal stå på et gulv, der kan brænde, skal der dækkes af med ikke-brandbart materiale, som f.eks. en stålplade, glasplade eller klinker. Gulvpladen skal dække minimum 15 cm til hver side af ovnen og minimim 30 cm foran ovnen. Vi anbefaler dog 50 cm foran. Gulvkonstruktionen skal kunne bære ovnens + evt. skorstenens samlede vægt.

Installations afstande:
Hvis væggen ikke er brandbar, må ovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag ovnen. Der skal være mulighed for adgang til renselåge. Forbrændingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilføres ny ilt. Derfor er det vigtigt, at du sørger for dette. Det sker bedst ved at installere en eller to ventilationsventiler i det rum, hvor brændeovnen stilles op.

Brændeovnen skal overholde minimumsafstande til brandbare vægge og materialer efter gældende regler - se Brugermanualer og Tekniske data.

Gode råd:

Når du skal placere din nye brændeovn skal du altid tage hensyn til følgende:
● Inden du installerer din brændeovn skal du sikre dig, at ovnen opfylder de gældende lovkrav.
● Placer din brændeovn centralt i huset. Det giver den bedste varmefordeling og dermed størst glæde af konvektionsvarmen.
● Undgå helst at føre skorstenen gennem spær og rygning. Det kan godt lade sig praktisere, men gør den samlede løsning lidt
mere kompliceret og dermed dyrere.
● Placer helst din brændeovn næsten i midten af huset (så skorstenen kommer op gennem taget så tæt på tagrygningen som
muligt). Derved bliver din skorsten højest og får bedst muligt træk.
● Placerer du din brændeovn op ad en ikke brandbar væg, så er der ingen afstandskrav.
● Placerer du din brændeovn op ad en brandbar væg, da gælder afstandskravene som vist i manualen bag på brændeovnen.
● Er du i tvivl, så tjek hos din lokale skorstensfejer – det er også ham, der skal godkende den endelige opstilling og montering.