Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment af tilbehør til jeres brændeovn - f.eks. brændekurve, pejsesæt og glasplader.

Montering af skorsten


Nye regler for afstande fra uisoleret røgrør til brændbart materiale

Pr. 01.01.2018 er der sket ændringer i Bygningsreglementet BR15. Det nye reglement hedder BR18 og omhandler, ud over nogle detailkrav som bliver fjernet, primært ændringer vedr. afstand for røgrør til brændbart materiale.

Uisolerede røgrørs afstand til brændbare materialer:

Detailkravene på 225 / 300 mm til brændbart materiale vil ikke længere gælde i BR18.

I stedet skal afstanden til brændbart materiale fremgå af røgrørets designationskode. I henhold til EN15287-1 fremkommer afstanden ved at sige ”røgrørets nominelle diameter x 3, dog ikke mindre end 375 mm”
Dvs. afstanden for et røgrør med en diameter på 150 mm bliver: 150 mm x 3 = 450 mm og det vil fremgå således i designationskoden ”G450NM”

For et røgrør med en diameter på 80 mm vil det således blive de 375 mm der er bestemmende for afstanden til brændbart materiale, da de 80 mm x 3 kun vil give 240 mm, hvilket er mindre end minimumskravet på de tilladte 375 mm.

Det betyder, at uanset det uisolerede røgrørs diameter, så er den mindst mulige afstand 375 mm til brandbart. Afstanden for et Ø150 mm uisoleret røgrør er 450 mm og for et Ø80 mm uisoleret røgrør er det 375 mm.

Varde Ovne har en løsning
Vores halvisolerede skorstensrør kan bruges som erstatning for det uisolerede røgrør vi kender i dag. Dette halvisolerede skorstensrør har stadig en indvendig diameter på 150 mm, men den udvendige diameter er 200 mm og det er godkendt til en afstand til brændbart materiale på 140 mm.

Har man IKKE brændbart materiale bag ovnen eller på loftet, kan man sagtens fortsætte med den tidligere løsning, hvor ca. 30 cm er tilstrækkelig afstand. De nye krav er kun gældende ved brændbart materiale.