Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment af tilbehør til jeres brændeovn - f.eks. brændekurve, pejsesæt og glasplader.

Varde ovne

Problemer med forbrændingen

Fejl

ForklaringRøg slår ud i rummet:

Dårligt træk i skorstenen.
Kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet til.
Kontroller om skorstenshøjden er rigtig ifht. omgivelserneGlasset og/eller skorstenen soder:

Brændet er for vådt.
Forbrændingen får ikke nok forbrændingsluft (sekundær luft)
Du har lukket for tidligt for optændingsluften, da du tændte op.
Der skal hele tiden være klare flammer i brandkammeret.Ovnen varmer ikke:

Brændet er for vådt (energien går til tørring) eller for dårligt.
Kontroller røgvenderpladens placering (fri passage for røgen).
Der bliver ikke tilført tilstrækkeligt forbrændingsluft (sekundærluft).Forbrændingen løber løbsk:

Pakningerne i lågen eller askeskuffen er blevet utætte (skal skiftes ud).
Trækket er for kraftigt i skorstenen (montér et spjæld i skorstenen).
Kontroller at der er lukket for optændingsluften.Rysteristen sidder fast:

Kontroller om der sidder træ, søm el.lign. i klemme.
Kontroller om rysteriststangen sidder korrekt.