Varde logo

Savupiippu

Skorsten Varde

Takkapiippupaketit

Skorsten Varde

Takkapiipun korkeus

Skorsten Varde

Takkapiipun osat

Lisätarvikkeet

Tilbehör Varde

Varde Ovne has an extensive range of accessories for our wood-burning stoves, such as wood baskets, tool sets and glass floor panels.

Varde Ovne

Tulisijan oikea sijoittaminen

Lattiamateriaalit:
Jos takka sijoitetaan palavalle lattialle, alusta tulee peittää syttymättömällä materiaalilla, kuten teräslevyllä, lasilevyllä tai laatoituksella. Lattialevyn tulee yltää vähintään 15 cm:n etäisyydelle sivuille ja vähintään 30 cm:n etäisyydelle edessä. Suosittelemme edessä kuitenkin 50 cm:n etäisyyttä. Lattiarakenteiden tulee kantaa takan ja mahdollisen takkapiipun yhteispaino.

Asennusetäisyydet:
Mikäli seinämateriaali ei ole palavaa, takka voidaan sijoittaa aivan seinän viereen. Suosittelemme kuitenkin 5-10 cm:n etäisyyttä seinään, jotta takan takaosa voidaan puhdistaa. Varmista myös pääsy puhdistusluukulle. Palaminen on tehokasta vain, jos se saa riittävästi happea. Ilmansyötöstä huolehtiminen on siksi tärkeää. Tästä syystä suosittelemme 1-2 ilmanvaihtoventtiilin asentamista takkahuoneeseen..

Takan ympärille tulee varata määräysten mukainen vähimmäisetäisyys palaviin seiniin ja materiaalehin - ks. Käyttöohjeet ja Tekniset tiedot.

Ohjeita:

Tulisijan sijoittamisessa tulee aina huomioida nämä seikat:
● Ennen tulisijan asennusta tulee varmistaa, että tulisija täyttää lakisääteiset määräykset.
● Asenna tulisija keskeiselle paikalle asunnossa, mikä takaa tehokkaan lämmön jakautumisen ja parhaan hyödyn jälkilämmöstä.
● Vältä takkapiipun vientiä palkkien ja katon harjan läpi. Se voi olla mahdollista, mutta tekee kokonaisratkaisusta
monimutkaisemman ja myös kalliimman.
● Sijoita tulisija mieluiten talon keskiosaan (niin, että takkapiippu kulkee katon läpi mahdollisimman läheltä katon harjaa). Näin hormista tulee mahdollisimman korkea, mikä saa aikaan tehokkaan vedon.
● Jos tulisija sijoitetaan palamattoman seinän viereen, etäisyysvaatimuksia ei tarvitse huomioida.
● Jos tulisija sijoitetaan palavan seinän viereen, tulee huomioida käyttöohjeessa ilmoitetut vähimmäisetäisyydet.
● Epäselvissä tapauksissa tulee kääntyä paikallisen huohousyrityksen puoleen, joka hyväksyy lopullisen rakenteen ja asennuksen.