Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

Forhandlere i England

 • Stovax Ltd.
  Falcon Road
  Sowton Industrial Estate
  Exeter, Devon
  EX2 7LF
  Tel.: +44 (0) 1392 474000
  www.vardestoves.co.uk