Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

co2

Varde Ovne og miljøet

Å bruke ved som varmekilde er å være i nærkontakt med naturen. Å hugge et tre og stable veden for å tørke den. Å hente den inn i stuen, tenne opp og glede seg over varmen som brer seg. Det er en verdifull måte å bruke naturen på. Derfor har det alltid vært et mål for VARDE å bruke naturens ressurser med respekt og omtanke.


Alle vedovner fra VARDE er CO2-nøytrale og kjennetegnet av høy virkningsgrad. Treet har tatt opp like mye CO2 i naturen mens det vokste, som det avgir under forbrenning i en VARDE ovn. Det betyr at du ikke bidrar til globale oppvarming med en VARDE ovn.

Bruk av internett slipper ut store mengder CO2 som følge av strømforbruket. Serverne bak nettsidene krever strøm, og det kreves mye strøm ute hos brukerne (datamaskiner, skjermer, modem, m.m.).

VARDE tenker på klimaet og miljøet og har derfor valgt å nøytralisere CO2-utslippet fra bruken av våre nettsider.

Initiativet går ut på at både store og små virksomheter fra alle mulige bransjer går sammen om å nøytralisere det CO2-utslippet nettsidene deres forårsaker.

Ordningen administreres av IngenCO2.dk som nøytraliserer CO2-utslippet fra både nettsiden og brukerne av siden gjennom målbare CO2-kutt. Kuttene skjer blant annet ved realisering av nye, fornybare energikilder (f.eks. vindmøller) og ved å delta i kontrollerte CO2-reduserende prosjekter.


Se vårt sertifikat her >>