Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

Skorstenshöjd

Pipehøyde

Det er viktig å velge riktig pipe slik at vedovnen fungerer best mulig. Hvis det er for lite "trekk" i pipen, kan det føre til røyknedslag og dårlig forbrenning. Det har innvirkning både på ovnens funksjon, fyringsøkonomi og miljøet.

Figur 1
Hvis takhelningen er 0 til 20 grader, skal pipemunningen være minst 40 cm over takryggen eller minst en meter fra takflaten.

Figur 2
Ved takhelning over 20 grader skal pipemunningen være minst 40 cm over takryggen, eller ha en horisontal avstand til takflaten på minst 2,30 meter.

Alle nye piper må minst være 1 meter over den øvre kanten til ventilasjonsinntaket, vinduer eller dører i en radius på 15 meter fra pipen. 

Gjelder alle nye installasjoner fra 26.01.2015

Finn oss her