Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

garanti varde

Garanti

ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE REKLAMASJONER SKAL GÅ VIA FORHANDLEREN DER VEDOVNEN BLE KJØPT. TA MED KVITTERING PÅ KJØPET OG BILDER.

Alle VARDE vedovner går gjennom en grundig kvalitetskontroll, og vi setter vår ære i å levere et gjennomført kvalitetsprodukt hver eneste gang. Når det er sagt, kan fabrikasjonsfeil forekomme, og disse er dekket av vår 5-års garanti.

Garantien omfatter ikke:

· Slitedeler, så som vermiculiteplater i brennkammeret, glass, pakninger, håndtak, støpejernbunn eller askerist.
· Skader som følge av feilbetjening, som f.eks. overoppheting, feil tilkobling, manglende eller feil vedlikehold
(se bruksanvisning)
· Skader som er forårsaket av ytre påvirkning av fysisk karakter.
· Transportkostnader i forbindelse med en eventuell garantireparasjon.
· Montering/demontering ved garantireparasjon.
· Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre gjenstander.