Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

7 trinn for effektiv og miljøvennlig fyring

Tenn på fra toppen – veden brenner ovenfra og ned:

  1. La det alltid ligge 1–2 cm aske i bunnen.
  2. Legg 2 stk. større vedskier (6–8 cm tykkelse) i bunnen.
  3. Over disse legger du 10–12 opptenningspinner med godt med luft imellom.
  4. Mellom de øverste opptenningspinnene legger du 1–2 opptenningsbriketter.
  5. La døren stå litt på gløtt og tenn på opptenningsbrikettene.
  6. Etter ca. 10 minutter lukker du døren. Sørg for god lufttilførsel. Så lenge flammene er gule skal du ikke skru ned trekken.
    Trekken kan skrus ned når flammene blir blåaktige.
  7. Når ilden er brent ned til glør, legger du på ny ved. Åpne ovnsdøren forsiktig 1–2 cm og vent 5 sekunder før du åpner døren helt.

Har du tidligere hatt en eldre vedovn, må du kanskje endre vanene dine. Det har skjedd mye når det gjelder funksjon og effekt på nye ovner.      

Luftregulering