Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

Varde Ovne

Korrekt plassering av vedovnen

Gulvmateriale:
Hvis vedovnen skal stå på et brennbart gulv, skal det dekkes med ikke-brennbart materiale, f.eks. stålplate, glassplate eller fliser. Gulvplaten må dekke minimum ovnens bredde på hver side av ovnen og minst 30 cm foran ovnen. Vi anbefaler likevel 50 cm foran. Gulvkonstruksjonen må kunne bære ovnens og ev. ovnens + pipens samlede vekt.

Monteringsavstander:
Hvis veggen ikke er brennbar, kan ovnen plasseres helt inntil veggen. Vi anbefaler likevel en avstand på 5–10 cm slik at du kommer til for rengjøring bak ovnen. Det skal være mulig å komme til feieluken. Riktig forbrenning krever at det kontinuerlig tilføres ny luft. Det er derfor viktig å sørge for dette. Det beste er å installere en eller to lufteventiler i rommet vedovnen plasseres i.

Vedovnen må overholde minimumsavstandene til brennbare vegger og materialer etter gjeldende regler, se Bruksanvisninger og Tekniske data.

Gode råd:

Når du skal sette opp den nye vedovnen, må du alltid ta hensyn til følgende:
● Før du monterer den nye vedovnen, må du forsikre deg om at ovnen oppfyller gjeldende lovkrav.
● Plasser vedovnen sentralt i huset. Det gir best varmefordeling og lar deg dermed få størst mulig glede av konveksjonsvarmen.
● Unngå så langt som mulig å føre pipen gjennom sperrebjelker og møne. Det er praktisk mulig, men gjør den totale løsningen litt mer komplisert og dermed dyrere.
● Vedovnen skal helst plasseres i midten av huset (så pipen kommer opp gjennom taket så tett på takmønet som
mulig). Da blir pipen høyest og får best mulig trekk.
● Plasseres vedovnen mot en ikke-brennbar vegg, er det ingen krav til avstand.
● Plasseres vedovnen mot en brennbar vegg, gjelder de avstandskravene som er angitt i bruks- og monteringsanvisningen og på ovnens rygg.
● Er du i tvil, bør du forhøre deg hos ditt lokale feiervesen. Det er også feieren som skal godkjenne endelig plassering og montering.