Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

Varde Ovne

Verdt å vite om ved:

• Ved trenger luft for å tørke. Dekk kun toppen av vedstabelen med en presenning.

• Veden tørker kun fra april til september når den oppbevares utendørs.

• Veden er tørr når den avgir en "hul" eller "sprø" lyd.

• Ta veden inn minst 12 timer før du skal bruke den.

• Fyr kun med ordentlig tre, aldri behandlet treverk eller drivtømmer.